ยินดีต้อนรับสู่...องค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ ....นครเดิมเมืองโบราณ การเกษตรยิ่งใหญ่ นาไร่มีอยู่ทั่ว อ้อยถั่วเหลืองมากมี ทุกที่มีไม้ผล ชุมชนรักสุจริต กรอบวิทย์เลื่องชื่อ นับถือหลวงพ่อศรีจันทร์ ยึดมั่นในพระพุทธศาสนา...
 โดย :
ฝ่าย :

วันที่ : -
Best Solution 800x600 Pixels Support IE.Version 5.0 or Higher.
Copyright©2007, องค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ